Jesus  är
Vägen...

Jesus Kristus är vägen sanningen och livet.

Men var dag är ny och alla är vi barn i början som det brukar heta.

Ingen människa är fullkomlig, utan alla liksom snubblar och faller.

Det finns så många olika prövningar längs vägen som vi alla nog vet.

Kanske har man hört dessa ord i en annan tid för rätt så länge sedan.

Någon kanske ännu kämpar för att förstå och liksom bara vill tänka rätt.

Men någonstans så faller i bland ändå alla pusselbitar rätt på något sätt.

Vi har alla hört orden, människan spår men Gud rår och visst är det väl så...      

Det kan ta många år att förstå Guds tanke och hur Jesus menade med vissa ord.

För rätt mycket handlar om insikt om att förvandlas till ett redskap i Guds  händer.

Det talas ofta om en personlig frälsning på ett sätt som kan få en att tro att det är allt.

Tänker man efter så förstår man nog att känslan av att vara frälst bara är ett första steg.    

Sedan börjar en resa där man med bön, trofasthet, omtanke och förlåtelse kan komma långt.

Men det är som så att ingen någonsin kan studera eller köpa sig rätten till en evig frälsning. 

Det hela handlar till sist alltid om Guds nåd och inte om någon lön för egna goda gärningar. 

Herrens bön som Jesus lär oss i skriften är ett bra sätt att i tanken närma sig Gud fader.

Bönen är det sätt på vilket man själv, eller som del i en församling talar till skaparen.

Det kan kännas som att man bara på något sätt tänker intensivt inom sig själv alltså.

Men en sann bön i linje med skaparens plan genom Guds son Jesus har makt att hjälpa.   

Det handlar inte om att rabbla ramsor som man hört av olika förkunnare någon gång.

För tro kan försätta berg är något som Jesus visat och med tro börjar all sann förändring.

Många tänker ofta på meningen med livet, när allt kanske bara verkar helt meningslöst.

Den dag man börjar lyssna på Guds ord och Jesus blir ens bästa vän så klarnar rätt mycket.

Ingen blir någonsin fri från hunger och oro för morgondag och sina egna stressande tankar. 

De vardagliga problemen kvarstår men den som tror på frälsaren har en stor kraft med sig.  

För med en äkta tro så sker en förvandling där man sakta byggs upp steg för steg inombords.

Tänk på att Jesus har sagt att man ska vara så som ett barn för att kunna komma till himmelen.

Någonstans så handlar väl allt kanske därför om att växa i tro, tanke, känsla och förstånd.

Man ska inte låta någon människa styra ens inre känsla utan be om styrka att följa Guds vilja.

Det betyder att man inte ska göra sig till och låtsas att tro på allt som ofta serveras av skriftlärda.

För vi alla har ju utrustats med en inre kompass eller det som man även brukar kalla för samvete.

Vi människor är alla olika men alla som verkligen vill är alltid välkomna in i Guds gemenskap.

Det finns bara en sann  väg till frälsningen, men lögner och ondska är en säker väg bort från Gud.

Bibelsyn talas det i bland om och visst har det väl sagts som så att alla blir saliga på sin egen tro.

Men när man sen läser bibeln ska man inte försöka att tolka skriften som det passar en själv.

För visst är det då lätt att gå vilse i egna tankar och börja att tro på helt egna påhitt liksom.

Ingen kan se Gud och leva – men vem kan i längden leva utan att känna Gud och Jesus.

Guds ord finns i bibeln och allt förstås om man läser den lugnt och med rätt inställning.

Men man måste alltid inse att skriften handlar om både historia, nutid och även framtiden.

Det har även påtalats i bibeln att inget får läggas till eller dras i från i den heliga skriften.

När du så hör någon predika lyssna därför noga om det sanna ordet verkligen förmedlas.

Många gånger talar falska herdar i egen sak och vilseleder på så sätt hungrande själar.

Bibeln ska därför alltid vid all tvekan vara en sann vägvisare och ljuset i mörkret.

Det har sagts att - du skall inga andra gudar ha jämte mig. Så följ då skriften.

När man sprider ordet i vishet är det stort. Större är dock att tala till hjärtat.

Visst känner väl de flesta till de tio Guds bud och Jesu ord och gärningar.

Men hur väl man än vill får man inte helt blint tro på församlingars ledare.

För det finns alltid en mörk kraft som vill förgöra och förvirra allas våra tankar.

Inhämta därför ordet från flera källor, läs bibeln och se om allt förkunnas rätt.

Ofta krävs även lite äldre bibelutgåvor för att komma närmare ursprunget liksom.

För kristen tro handlar inte om att följa ledare som i vackra tal ler och hittar på.

Det talas i bibeln mycket om sånt som i stort verkar ha gått helt förlorat i dag.

Världens synsätt är inte alltid det samma som Guds plan är för människan.

Tänk på att kyrkan i bland styrs av ledare som inte ens tror på Guds ord.

När Jesu ord omtolkas och anpassas modernt ska man vara extra vaksam.

Det krävs i bland tillgång till tidigare bibelöversättning för att se sammanhang.

För när man i dag läser bibeln så är det lätt att tycka att mycket är motsägelsefullt.  

Men ingen är någonsin större än skaparen själv och sanningen om Guds egen son.

Jesus har sagt ungefär som så att du ska älska din medmänniska som dig själv.

Man ska vidare göra  mot andra som man vill att andra ska göra mot en själv.

Den som söker Gud ska finna insikt och kraft att växa i både ande och tanke.

Gudstjänst är inte något som den troende praktiserar av tvång en dag i veckan.

Den som älskar Gud och Jesus är alltid vaken i tanke och medveten om vägen. 

Men livet som människa har alltid sina upp och nedgångar som vi alla vet. 

Ofta kan man tänka - varför tro på Gud och Jesus när världen är som den är.

Det är lätt att känna en stor hopplöshet och att bara se ett djupt mörker - men tvivla inte.

Bed dagligen och minns att Jesus är Guds son och att Kristus är med oss alla intill tidens ände.

Jesus har sagt:  Jag är vägen, sanningen och livet och ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Länkar på nätet:

WWW.JAHVE.NU

(C) 2022 Jesus-Kristus.nu